[Afbeelding bedrijfslogo][Afbeelding bedrijfslogo]

Start Feedback Contents 

Information
 

[In aanbouw]

Start
Rasstandaard
Breed standard
Links
Veterinarian

 

De Franse Bulldog The French Bulldog

De Franse Bulldog

Met zijn grootmoedige en zachte karakter, zijn trouwe blik en zijn onstuimige vrolijke enthousiasme heeft de Franse Bulldog iets wat moeilijk met woorden is te omschrijven. Het is een zeer levendige, gezellige huishond, lief in de omgang met kinderen en volwassenen: daardoor zal hij ook snel ieders hart winnen.!

Karakter:

Franse Bulldoggen zijn karaktervolle, clowneske, extraverte, vrolijke en speelse honden. Ze zijn behoorlijk intelligent en slim en kunnen zeer volhardend zijn als ze hun zinnen ergens op gezet hebben. Hoewel ze moedig, onstuimig en lichamelijk gehard zijn, blijken ze op het geestelijke vlak heel gevoelig en wordt er gezegd dat hij zich als een mens kan gedragen. Ze zijn zeer aanhankelijk en worden niet graag alleen gelaten. Ze maken graag deel uit van het gezinsleven. Deze honden zijn alert op wat er in hun omgeving gebeurt en ze laten hun stem beslist horen als ze onraad bespeuren. In doorsnee blaffen ze echter niet veel.

Sociale aanleg:

Hij is klein van stuk, maar dapper als zijn grotere dogachtige broeders, en dit uit zich soms in enige dominantie naar andere honden. De meeste van deze honden kunnen het prima met kinderen vinden, mede door hun hoge tolerantiedrempel en hondsgevoel voor humor zijn zij prima speelkameraadjes, en doet graag mee met de soms onstuimige spelletjes van kinderen. In gezelschap van bejaarden gedraagt hij zich rustig. Met andere huisdieren kunnen Franse Bulldoggen het meestal goed vinden. Franse Bulldoggen zijn in de regel mensenvrienden.

Kleuren:

Franse Bulldoggen komen voor in de drie door de FCI-erkende kleurslagen: gestroomd, bont (wit met gestroomde platen) en fawn.

 

The French bulldog

With its magnanimous and gentle character, its faithful awareness and its turbulent lively enthusiasm, the French bulldog has something which isn't easy to define with words. It is a very lively, sociable house dog, adorable with children and adults: and as a result, he will win everybody's heart.!

Character:

French bulldogs are character-full, clownish, extroverted, lively and playful dogs. They are considerably intelligent and malignant and can be very persevering if they have put their senses on something. Although they are brave, turbulent and physically very tough, they appear to be very sensitive and gentle and it is said that they can behave themselves as human. They are very affectionate and don't like to be left alone. They love to be part of the family life. These dogs are alert on what happens in their surroundings and they will warn you if they scent danger. In average they do not bark much.

Social abilities:

He is small dog, but as brave as its larger molossers brothers, and he expresses himself sometimes in some dominance to other dogs. The most of these dogs are behaving extremely well with children, by their high tolerance threshold and sense for humour they are wonderful playmates, and they gladly participate with the sometimes turbulent games of children. In the company of elderly people he behaves himself quietly. With other house animals French bulldogs are mostly very easy-going. French bulldogs are mostly fond of humans.

Colours:

French Bulldogs are to be found in several varieties of the three FCI-approved coat-colours: Brindled, Pied and Fawn.

 

De Rasstandaard

 

The Breed Standard

 

Diverse links naar informatieve sites, rasverenigingen en kennelclubs

Fokkers websites internationaal

 

Links to informative pages, breeder clubs and kennel clubs

Breeders websites International

 

Medische informatie, voornamelijk over/van dierenklinieken die een bijzondere interesse in ons ras hebben.

 

Veterinary information, mostly about/from Vetinarian Clinics with a special interest in our breed.

 

 

 

Start ] Rasstandaard ] Breed standard ] Links ] Veterinarian ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan muppysplace@gmail.com
Copyright 2009 Franse Bulldoggenkennel "v. Muppy's Place"
Laatst bijgewerkt: 20 november 2013