[Afbeelding bedrijfslogo][Afbeelding bedrijfslogo]

Start Feedback Contents 

About us
 

[In aanbouw]

Start
History
Our goal
Honorary Code
Regulations
Forms

Het Muppy's Place team

The Muppy's Place team

Els alias Muppy

Els aka Muppy

Met Els is het allemaal begonnen. Zij was helemaal weg van de Franse Bulldoggen. En toen we er eenmaal aan begonnen zijn, werd dit alleen maar erger. Els is ook de voornaamste contactpersoon. Zij kan honderduit vertellen over dit geweldige ras. Els is ook fulltime aanwezig om voor de bullen te zorgen. Daardoor kunnen de bullen altijd vrij rondlopen in huis. En als wij er even niet zijn, dan hebben we onze dochters die het overnemen. Ideaal voor de bullen.

Els is de spil van de familie. Ze doet enorm veel voor de bullen en ons allemaal. Maar ze zorgt er vooral voor dat de bullen goed verzorgd en goed gesocialiseerd zijn. Ze showt ook als het nodig is. En is vrijwilliger bij de HBC-evenementen. Ze zorgt dat alles in huis goed verloopt.

Onze rots in de branding en ze is de Liefde van mijn Leven.

It all started with Els. She was completely fond of the French Bulldogs. And this got only more and more. Els is the first contact person in our home, but she prefers that I (Fred) handle with the foreign contacts. But she is extremely enthusiastic about the breed. Els is fulltime caretaker of the Frenchies. And because of that the Frenchies can walk freely in our home. And even if we are away, then we have our kids who take control. Ideal for our French Bulldogs.

Els is the centre of the family. She does anything for the Frenchies and for us all. And she is main reason, that our Frenchies are in great shape and very well socialised. She also shows when necessary. And she always helps at the HBC events. She takes care for everything at home.

She is the strong centre of our family and she is the Love of my Life.

Fred

Fred

Ik was op het begin nog heel sceptisch over het ras, maar ons eerste bulletje heeft dat al snel veranderd. Nu ben ik net zo enthousiast. En dat heeft er toe geleid, dat ik tien jaar bestuurslid ben geweest van de HBC. Eind 2009 ben ik gestopt als bestuurslid, maar ik ben nog steeds druk bezig achter de schermen, o.a. als commissielid evenementen.

Over het algemeen, ben ik ook degene die onze Bullen showt. En ik ben de websitebeheerder (daarom spreek ik in de Ik-vorm). Ook ben ik meer de contactpersoon voor internationale contacten. Verder zorg ik ook voor alle administratie, papierwerk en internetzaken die met onze bulletjes te maken hebben. Maar als het om Bullen gaat, dan is dat allemaal leuk om te doen.

I was very sceptical about this breed, but our first Frenchie changed that very fast. Now I am just as enthusiastic. And because of that, I was councilmember of the Dutch Breeders association (HBC) for ten years. At the end of 2009, I have resigned as councilmember, but I am still busy behind the screens (for instance as Events committee member).

Most of the time I am the one who shows the dogs. And I am the webmaster (that's why I speak in the I-person). Also I am the contact person for foreign contacts. And I take care of the administration, other paperwork and Internet business concerning our Frenchies.  But anything concerning the Frenchies, I do with pleasure.

Kelsey

Kelsey

Kelsey is inmiddels van school af en heeft een fulltime baan. Maar dat weerhoudt haar er niet van om overal in huis mee te helpen. En zeker als wij (Els en ik) weg zijn, dan zorgt ze samen met Rosanna heel goed voor de bullen. Dit is voor ons heel prettig. We hoeven ons nooit zorgen te maken als we weg zijn. De bullen zijn altijd in goede handen.

Kelsey has finished school and enjoys working full-time. But at home she helps with any kind of house hold duty's. But especially when we (Els and me) are out of home, she and Rosanna takes care of the Frenchies. We love that very much. Because we never have to worry about the dogs when we are gone. The Frenchies are well taking care off.

Rosanna

Rosanna

Rosanna is 5 jaar jonger dan Kelsey. En Rosanna is nog druk aan het studeren. Dat vindt ze leuk om te doen en daar gaat ze waarschijnlijk nog heel wat jaren mee door. Zij helpt naast haar huiswerk ook goed mee in huis. En ze is net zo gek op de bullen als Els. Samen met Kelsey vormt zij dus het stabiele en zorgzame thuisfront als we weg zijn.

Rosanna is 5 years younger then Kelsey. She is still studying and she loves that. So probably she keeps on studying for many years. Besides her home-work she also helps in house. She is just as fond about the Frenchies as Els. And with Kelsey she is the well caring stabile home team, when we are out.

Samen staan we sterk

Together we stand strong.

Het grootste deel van de tijd zijn we natuurlijk samen. En dat is feest voor de bullen die enorm veel aandacht krijgen. Alles in huis doen we als een team, ook wat de bullen betreft. Dus ook als we pups hebben loopt alles soepel.

 

Ik ben een gelukkig mens met zo'n geweldig gezin.

The most of the time we are together. And that is great for the Frenchies, who get a lot of attention. We work as a team in house, also about anything concerning our Frenchies. Even if we have litters everything goes smoothly.

 

I am a lucky man with such a great family.

 

Start ] History ] Our goal ] Honorary Code ] Regulations ] Forms ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan muppysplace@gmail.com
Copyright 2009 Franse Bulldoggenkennel "v. Muppy's Place"
Laatst bijgewerkt: 20 november 2013