[Afbeelding bedrijfslogo][Afbeelding bedrijfslogo]

 


 

[In aanbouw]

Bullenfamilie / Vrienden / Dekreuen

Offspring / Friends / Stud dogs

Hier vindt u informatie over Franse Buldoggen uit onze bloedlijnen. Bullen die bij collega-fokkers en vrienden wonen. Sommige zijn echte showhonden en andere puur voor plezier. En met sommige wordt ook gefokt. Overwegend vindt u hier berichten over showhonden.

En tevens vindt u hier informatie over mogelijke dekreuen die door ons gefokt zijn.

Here you will find information about French Bulldogs out of our bloodlines. Frenchies who live with colleague-breeders and friends. Some of them are true show dogs and some pure  for pleasure. And some of them are used for breeding. On this page you will find mainly show dogs.

Also you will find information about possible stud dogs bred by us.

Een speciaal plekje in ons hart voor Bowy en Tosca  

Maria en Danny Galjaard - Beau Mystique's

Maria and Danny Galjaard - Beau Mystique's

Met Maria en Danny hebben we een speciale band. Natuurlijk staat daar de liefde voor het ras als basis voorop. Maar het gaat verder. We delen al onze ervaringen m.b.t. het houden van, showen van en het fokken met de Franse Bulldoggen. Maria en Danny hebben uit onze lijnen Karly en Nikita. Daarnaast volgen we natuurlijk ook alle overige belevenissen van hun bullen. Ze hebben ook nog kinderen van Nikita, en dat zijn dan weer kleinkinderen van onze Harlequin. En wij hebben ook een kind van Nikita in ons gezin opgenomen. Met Beau Mystique's Ying Yang alias Mooike hebben we weer een stukje uit eigen lijn terug en een mooi stukje afstamming uit Denemarken. We zijn heel gelukkig met Mooike. En we zijn heel blij met onze vriendschap.

We have a special connection with Maria and Danny. Of course the basics for our friendship comes from the love for the French Bulldog. But it means much more. We share al our experiences about loving, showing en breeding French Bulldogs. Maria and Danny have two Frenchies from our Kennel: Karly and Nikita. Of course we follow all events of all their Frenchies. They also have children from Nikita, and those are grandchildren from our Harlequin. And we have also one of those grandchildren. With Beau Mystique's Ying Yang alias Mooike, we have a big part of our own bloodlines back and a nice new input from Denmark. We are very happy with Mooike. And we cherish our friendship with Maria and Danny. 

Ed en Annet Geurts : dekreuen

Ed and Annet Geurts : stud dogs

In 1998 kochten Ed en Annet hun eerste bulletje bij ons: Cindino Unic v. Muppy's Place. Destijds hebben ze er een paar keer mee geshowd en Cindino deed het best goed. Maar een showcarrière lag toen nog niet in de planning. In 2004 namen ze er Mylo bij. Toen hadden ze veel meer zin in het showen en Mylo vond het showen allemaal wel prima. Hij heeft al hele mooie resultaten geboekt. Hoogtepunt voor hem was de titel: Duits VDH Kampioen met voorafgaand de titels Bundesssieger 2007 en Europasieger 2010. Persoonlijk vind ik Mylo een hele mooie Franse Bulldog, maar meer nog is het een hele gezonde Bull. Met een krachtig lichaam, een hele goede ademhaling en een bijzonder uithoudingsvermogen. En hij heeft al bewezen dat hij al zijn beste eigenschappen overdraagt op zijn nakomelingen.

In 2007 is er nog Sandro bijgekomen. Sandro is een zoon van Mylo met exact dezelfde afstamming als onze superkampioen Pink Lady. Het was de bedoeling om ook met Sandro een showcarrière te beginnen, maar helaas gaat dat niet lukken. Sandro heeft een beschadiging gekregen aan zijn oor en daardoor zal hij niet als showhond ingezet worden. Wel heeft hij een dubbele kwalificatie behaald op een aankeuring. Sandro is verder een prachtige en gezonde hond, die wel ingezet gaat worden als dekreu.

In 1998 Ed and Annet bought their first French Bulldog from us: Cindino Unic v. Muppy's Place. At that period of time they showed a few times and Cindino got excellent results. But a showcarreer was not their goal at that time. In 2004 Mylo joined their family. And they had more time and more ambition to proceed with a showcarreer. Mylo has had many great results. His highlight was the title: German VDH Champion and combined with that the titles Bundessieger 2007 and Europasieger 2010. Personally I think Mylo is a beautiful French Bulldog, but more important he is a very healthy. He has a powerful body, a very good  respitory system and and excellent endurance. And he has proven to bring over his best qualities on his offspring.

In 2007 Sandro joined the family. Sandro is a son of Mylo with exact the same bloodlines as our superchamp Pink Lady. It was meant to start a showcarreer with Sandro, but unfortunately he had a little accident. One ear is damaged on the outside en therefore he is not suitable as a show dog. But he got a double qualification by two outstanding judges. Sandro is a beautiful, powerful and healthy French Bulldog. And Sandro will be used as a stud dog to use his wonderful capacities.  

   

 

 

Astrid Meesters en Jerry de Vries: Amadors Gem

Astrid Meesters and Jerry de Vries: Amadors Gem

Astrid en Jerry hadden al twee bulletjes en showden al een tijdje voor ze bij ons terecht kwamen. Ze wilden graag een pup van onze Pink Lady. En dat kwam goed uit, want Yazzlin was nog niet toegewezen. We waren en zijn nog steeds heel blij dat Astrid en Jerry de keuze gemaakt hebben om Yazzlin in hun bullengezin op te nemen. Astrid en Yazzlin vormen een prachtig koppel waardoor Yazzlin op jonge leeftijd al heel veel mooie resultaten behaald heeft. Daarnaast zijn we er ook trots op dat zij hun kennel "Amadors Gem" echt gaan beginnen met Yazzlin als stammoeder. We zijn blij met hun vriendschap en wensen ze heel veel succes met het showen en het fokken van Franse Bulldoggen.

Meer over Yazzlin >>> klik hier

Astrid and Jerry had already two Frenchies and showed already a whiloe before they contacted us. They were interested in a puppy of our Pink Lady. And that was perfect timing, because Yazzlin was not adopted yet. We were and still are very glad that Astrid and Jerry have made the choice to take Yazzlin into their Frenchiefamily. Astrid and Yazzlin form a splendid couple which resulted in a lot of beautiful results of Yazzlin on young age. Moreover we are also proud that their kennel " Amadors Gem" real is going to start with Yazzlin at the base of their breeding. We are glad with their friendship and wish them a lot of success with showing and breeding French Bulldogs.

More about Yazzlin >>> click here

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan muppysplace@gmail.com
Copyright © 2009 Franse Bulldoggenkennel "v. Muppy's Place"
Laatst bijgewerkt: 20 november 2013