[Afbeelding bedrijfslogo][Afbeelding bedrijfslogo]

Start Feedback Contents 

Offspring
 

[In aanbouw]

Start
Karly-Nikita
Yazzlin
Mac Buffy
Yarno
Armin
Burley

Bullenfamilie / Vrienden / Dekreuen

Offspring / Friends / Stud dogs

Hier vindt u informatie over Franse Buldoggen uit onze bloedlijnen. Bullen die bij collega-fokkers en vrienden wonen. Sommige zijn echte showhonden en andere puur voor plezier. En met sommige wordt ook gefokt. Overwegend vindt u hier berichten over showhonden.

En tevens vindt u hier informatie over mogelijke dekreuen die door ons gefokt zijn.

Here you will find information about French Bulldogs out of our bloodlines. Frenchies who live with colleague-breeders and friends. Some of them are true show dogs and some pure  for pleasure. And some of them are used for breeding. On this page you will find mainly show dogs.

Also you will find information about possible stud dogs bred by us.

Een speciaal plekje in ons hart voor Bowy en Tosca  

Maria en Danny Galjaard - Beau Mystique's

Maria and Danny Galjaard - Beau Mystique's

Met Maria en Danny hebben we een speciale band. Natuurlijk staat daar de liefde voor het ras als basis voorop. Maar het gaat verder. We delen al onze ervaringen m.b.t. het houden van, showen van en het fokken met de Franse Bulldoggen. Maria en Danny hebben uit onze lijnen Karly en Nikita. Daarnaast volgen we natuurlijk ook alle overige belevenissen van hun bullen. Ze hebben ook nakomelingen van Nikita, en daarmee dan ook weer van onze Harlequin. En wij hebben ook een kind van Nikita in ons gezin opgenomen. Met Beau Mystique's Ying Yang alias Mooike hebben we weer een stukje uit eigen lijn terug en een mooi stukje afstamming uit Denemarken. We zijn heel gelukkig met Mooike. En we zijn heel blij met onze vriendschap.

We have a special connection with Maria and Danny. Of course the basics for our friendship comes from the love for the French Bulldog. But it means much more. We share al our experiences about loving, showing en breeding French Bulldogs. Maria and Danny have two Frenchies from our Kennel: Karly and Nikita. Of course we follow all events of all their Frenchies. They also have children from Nikita, and those are grandchildren from our Harlequin. And we have also one of those grandchildren. With Beau Mystique's Ying Yang alias Mooike, we have a big part of our own bloodlines back and a nice new input from Denmark. We are very happy with Mooike. And we cherish our friendship with Maria and Danny. 

Ed en Annet Geurts : dekreuen

Ed and Annet Geurts : stud dogs

In 1998 kochten Ed en Annet hun eerste bulletje bij ons: Cindino Unic v. Muppy's Place. Destijds hebben ze er een paar keer mee geshowd en Cindino deed het best goed. Maar een showcarrière lag toen nog niet in de planning. In 2004 namen ze er Mylo bij. Toen hadden ze veel meer zin in het showen en Mylo vond het showen allemaal wel prima. Hij heeft al hele mooie resultaten geboekt. Hoogtepunten:


Internationaal Kampioen
Nederlands Kampioen
Veteranen Kampioen
Duits VDH Kampioen


En de titels
Bundesssieger 2007 en Europasieger 2010. Persoonlijk vind ik Mylo een hele mooie Franse Bulldog, maar meer nog is het een hele gezonde Bull. Met een krachtig lichaam, een hele goede ademhaling en een bijzonder uithoudingsvermogen. En hij heeft al bewezen dat hij al zijn beste eigenschappen overdraagt op zijn nakomelingen.

 

Mylo is niet meer onder ons, maar we zullen hem nooit vergeten.

 

In 2007 is er nog Sandro bijgekomen. Sandro is een zoon van Mylo met exact dezelfde afstamming als onze superkampioen Pink Lady. Het was de bedoeling om ook met Sandro een showcarrière te beginnen, maar helaas gaat dat niet lukken. Sandro heeft een beschadiging gekregen aan zijn oor en daardoor zal hij niet als showhond ingezet worden. Wel heeft hij een dubbele kwalificatie behaald op een aankeuring. Sandro is verder een prachtige en gezonde hond, die wel ingezet gaat worden als dekreu.

 

2011: Uit de volgende generatie hebben ze Zéno v. Muppy's Place er bij. Met duidelijk veel van de goede eigenschappen van opa Mylo.

Dit is de vader van onze SuperGinny.

 

2016: En weer een generatie verder geeft ze Jake. Een mooie lieve kerel uit dezelfde combinatie als bij Ginny, maar dan een paar jaar jonger.

 

2019: We hopen binnenkort op mooie sucessen van Zéno als veteraan.
 

In 1998 Ed and Annet bought their first French Bulldog from us: Cindino Unic v. Muppy's Place. At that period of time they showed a few times and Cindino got excellent results. But a showcarreer was not their goal at that time. In 2004 Mylo joined their family. And they had more time and more ambition to proceed with a showcarreer. Mylo has had many great results. His highlighted results:

 

International Champion

Dutch Champion

Veteran Champion

German VDH Champion

 

And the titles Bundessieger 2007 and Europasieger 2010. Personally I think Mylo is a beautiful French Bulldog, but more important he is a very healthy. He has a powerful body, a very good  respitory system and and excellent endurance. And he has proven to bring over his best qualities on his offspring.

 

Mylo is no longer among us, but we will never forget him.

 

In 2007 Sandro joined the family. Sandro is a son of Mylo with exact the same bloodlines as our superchamp Pink Lady. It was meant to start a showcarreer with Sandro, but unfortunately he had a little accident. One ear is damaged on the outside en therefore he is not suitable as a show dog. But he got a double qualification by two outstanding judges.

Sandro is a beautiful, powerful and healthy French Bulldog. And Sandro will be used as a stud dog to use his wonderful capacities.

 

2011: From the next generation they have Zéno v. Muppy's Place.

With clearly many of the good qualities of Grandpa Mylo.

This is the father of our SuperGinny.
 

2016: And another generation further she gives Jake. A nice sweet guy from the same combination as with Ginny, but a few years younger.
 

2019: We hope soon to see good success from Zéno as a veteran.

   

 

 

   

 

       

 
   
   

 

 

Mac Buffy v. Muppy's Place

ÖJCH - Ausstellungssieger 2005 & 2006

Geboren op 07-07-2004 Born 07-07-2004

Yarno Enzo v. Muppy's Place

Italian Champion

Geboren op 04-05-2009 Born 04-05-2009

Armin v. Muppy's Place

Canadian Champion

Geboren op 09-03-2011 Born 09-03-2011

Burley v. Muppy's Place

Russian Champion

Russian Junior Champion

Geboren op 07-12-2011 Born 07-12-2011

 

Start ] Karly-Nikita ] Yazzlin ] Mac Buffy ] Yarno ] Armin ] Burley ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan muppysplace@gmail.com
Copyright © 2009 Franse Bulldoggenkennel "v. Muppy's Place"
Laatst bijgewerkt: 19 maart 2019