[Afbeelding bedrijfslogo][Afbeelding bedrijfslogo]

Start Omhoog Feedback Contents 

 
News 2009

[In aanbouw]

Start
Omhoog

Speciale nieuwsfeiten - bijzondere resultaten

2009

Special News facts - amazing achievements

2009

Datum: 21 december 2009
Locatie: Olympic Sport- en Evenementencentrum te Wijchen
Keurmeester: Dhr. J. van Hummelen (BE) - Aantal inschrijvingen: 36

Jeugdklas teven - 3 U - Beau Mystique's Ying Yang

Jongehondenklas teven - 3 U Wish Come True v. Muppy's Place

Kampioensklas teven - 2 U Pink Lady Jazzy v. Muppy's Place

 

Date: 21 december 2009
Location: Olympic Sport- en Evenementencentrum in Wijchen
Judge: Mr. J. van Hummelen (BE) - Entries: 36

 

Youthclass bitches - 1 Exc - Beau Mystique's Ying Yang

Intermediate: 3 Exc - Wish Come True v. Muppy's Place

Champion class - 2 Exc Pink Lady Jazzy v. Muppy's Place

 

13 december 2009 - Locatie: Brussel Dogshow: Belgian Winner
Keurmeesters: Dhr. V.A. van Raamsdonk (NL) - Aantal inschrijvingen: 87

 

Op de belangrijkste show van België gekeurd door één van de meest gerespecteerde rasspecialisten, hebben we een geweldige showdag beleefd. Ons Mooike (Beau Mystique's Ying Yang), kreeg 1 U in de Jeugdklasse, werd beste Jeugdhond en uiteindelijk zelfs Beste van het Ras (BOB). En onze andere twee kanjers deden het ook prima.

 

Jeugdklas teven - 1 U - Beau Mystique's Ying Yang (klasse van 15)

Jongehondenklas teven - 3 U Wish Come True v. Muppy's Place (klasse van 9)

Kampioensklas teven - 2 U Pink Lady Jazzy v. Muppy's Place

 

Mooike is hiermee Belgisch Jeugdwinster geworden en heeft zich voor Crufts gekwalificeerd. Met dit resultaat mocht ze ook nog eens twee keer de erering in. Als beste Jeugdhond en als beste van het ras. Met dank aan de keurmeester. En met felicitaties voor Maria en Danny.

 

13 december 2009 - Location: Brussel Dogshow: Belgian Winner
Judge: Mr. V.A. van Raamsdonk (NL) - Entries: 87

 

On the most important show in Belgium, judged by one of the most respected breed specialists, we had a wonderful exhibition day. Our "Mooike", (Beau Mystique's Ying Yang), became first in Youth Class, became best Junior Dog and in the end she even became Best of Breed (BOB). And also our other two girls, were excellent qualified.

 

Youthclass bitches - 1 Exc - Beau Mystique's Ying Yang (15 entries)

Intermediate: 3 Exc - Wish Come True v. Muppy's Place (9 entries)

Champion class - 2 Exc Pink Lady Jazzy v. Muppy's Place

 

With this result Mooike became Belgian Youthwinner and she is qualified for Crufts. With these results, she  was allowed to enter the end judging twice. To present herself as Best Junior dog en as Best of Breed. Our gratitude for the Judge. And congratulations to Maria and Danny.

6 december 2009 - Locatie: Brabanthallen te 's-Hertogenbosch
Keurmeesters: Reuen: Dhr. B. Lahstein Andersen (DK)

+ Teven: Dhr. F. Dickmann (DE) - Aantal inschrijvingen: 117

 

Openklasse reuen - U - Mylo Buffy v. Muppy's Place

Puppyklasse teven - 2 VB - Yazzlin Pink v. Muppy's Place

Puppyklasse teven - 4 VB - Ymani Pink v. Muppy's Place

Jeugdklas teven - U - Beau Mystique's Ying Yang

Jongehondenklas teven - 3 U Wish Come True v. Muppy's Place

Veteranenklas teven - 2 U - Destiny Beau v. Muppy's Place

én

Een prachtige 2e plaats in de fokkerijklasse, waar ik geshowd heb met Yazzlin, Ymani en Wish. (Astrid en Jerry, bedankt voor het "lenen" van Yazzlin én ..proficiat.)

 

6 december 2009 - Location: Brabanthallen in 's-Hertogenbosch
Judges Dogs: Mr. B. Lahstein Andersen (DK)

+ Bitches: Mr. F. Dickmann (DE) - Entries: 117

 

Openclass dogs - Exc - Mylo Buffy v. Muppy's Place

Puppyclass bitches - 2 VP - Yazzlin Pink v. Muppy's Place

Puppyclass bitches - 4 VP - Ymani Pink v. Muppy's Place

Youthclass bitches - Exc - Beau Mystique's Ying Yang

Intermediate bitches: - 3 U Wish Come True v. Muppy's Place

Veteranclass teven - 2 U - Destiny Beau v. Muppy's Place

and

A wonderful second place in the breedgroup class. In which I showed with Yazzlin, Ymani en Wish. (Astrid and Jerry, thanks for "borrowing" Yazzlin and our congratulations.)

 

28 november 2009 - Locatie: Amsterdam RAI te Amsterdam
Keurmeesters: Dhr. H. Hilverda (NL) - Aantal inschrijvingen: 77

 

Openklasse reuen - U - Mylo Buffy v. Muppy's Place

Puppyklasse teven - 3 VB - Yazzlin Pink v. Muppy's Place

Jeugdklas teven - U - Beau Mystique's Ying Yang

Jongehondenklas teven - 3 U Wish Come True v. Muppy's Place

Kampioensklas teven - 2 U Pink Lady Jazzy v. Muppy's Place

 

28 november 2009 - Location: Amsterdam RAI in Amsterdam
Judge: Mr. H. Hilverda (NL) - Entries: 77

 

Openclass dogs - Exc - Mylo Buffy v. Muppy's Place

Puppyclass bitches - 3 VP - Yazzlin Pink v. Muppy's Place

Youthclass bitches - Exc - Beau Mystique's Ying Yang

Intermediate bitches: - 3 U Wish Come True v. Muppy's Place

Champion class - 2 Exc Pink Lady Jazzy v. Muppy's Place

 

22 November 2009

 

De Clubmatch van de HBC. Prima locatie, een goede sfeer, strak georganiseerd en vooral veel gezellige bullevrienden. En het was een zeer succesvolle show. De keurmeesters waren dhr. P. Roosenboom en dhr. H. Hoenderken. Onze dank gaat uit naar de organisatie, de keurmeesters en het ringpersoneel voor een geweldige show. Met een prachtig aantal inschrijvingen: 108 bulletjes.

 

De resultaten:

 

Openklasse reuen - 3 U - Mylo Buffy v. Muppy's Place (Ed en Annet, proficiat)

Puppyklasse teven - 1 VB - Yazzlin Pink v. Muppy's Place (Astrid en Jerry, gefeliciteerd)

  & 3 VB - Ymani Pink v. Muppy's Place

Jeugdklas teven - 1 U - Beau Mystique's Ying Yang (Mooike) (Maria en Danny, toppie!)

Fokkersklas teven - 1 U - Wish Come True v. Muppy's Place

Veteranenklas teven - 1 U - Destiny Beau v. Muppy's Place

 

Erering:

Beste teef van de Clubmatch: Beau Mystique's Ying Yang (Mooike)

Beste veteraan van de Clubmatch: Destiny Beau v. Muppy's Place

 

22 November 2009

 

The Clubmatch of the HBC. Fine location, good mood, well organised and a lot of nice Frenchie Friends. It was a very successful show. The judges were Mr. P. Roosenboom and Mr. H. Hoenderken. Our gratitude for the organisation, the judges and the officials for their contribution in a fantastic show. With a great amount of entries: 108 Frenchies.

 

The results:

 

Openclass dogs - 3 Exc - Mylo Buffy v. Muppy's Place (Ed & Annet, congratulations)

Puppyclass bitches - 1 VP - Yazzlin Pink v. Muppy's Place (Astrid & Jerry, congratulations)

  & 3 VP - Ymani Pink v. Muppy's Place

Youthclass bitches - 1 Exc - Beau Mystique's Ying Yang (Mooike) (Maria & Danny, Wonderful)

Breedersclass bitches - 1 Exc - Wish Come True v. Muppy's Place

Veteranclass bitches - 1 Exc - Destiny Beau v. Muppy's Place

 

Endjudging:

Best Bitch of the Clubmatch: Beau Mystique's Ying Yang (Mooike)

Best Veteran of the Clubmatch: Destiny Beau v. Muppy's Place

 

7 November 2009

 

Bleiswijk - Keurmeester: Dhr. P. Harding (GB) met 59 inschrijvingen.

Babyklas teven
3 VB - Yazzlin Pink van Muppy's Place

Jeugdklas teven
1 U J.CAC - Beau Mystique’s Ying Yang (Mooike)

Jongehondenklas teven
1 U
Wish Come True v. Muppy's Place

7 November 2009

 

Bleiswijk - Judge: Mr. P. Harding (GB) with 59 entries.

Babyclass bitches
3 VP - Yazzlin Pink van Muppy's Place

Youth Class
1 Exc. Y.CAC - Beau Mystique’s Ying Yang (Mooike)

Intermediate Class

1 Exc. Wish Come True v. Muppy's Place

 

 

  De eerste uitgave van de "The World of Frienchies" is uit,

  Het tweejaarlijkse boek dat de feiten wereldwijd over de Franse Bulldog behandeld

  is gepubliceerd in oktober 2009

  Een prachtig boek, waar ik een steentje aan bijgedragen heb als correspondent voor Nederland en Belgie.

 

  The first issue of 'The World of Frienchies',

  the bi-annual which covers the worldwide interest in the breed,

  is published in October 2009.

  This is a wonderful issue, in which I have contributed as correspondent for The Netherlands and Belgium.

 

   

Een druk maar succesvol weekend

18 oktober 2009

De Jonge honden- en veteranendag van de Belgische Club (KBKFB) te Lommel. Al vooraf verheug ik me weer op het showrondje met Destiny. Ons "puberale" oudje (inmiddels al weer 10 jaar) vind showen nog steeds geweldig en ze gaat als altijd weer soepel en gracieus door de ring. Daarnaast hadden we natuurlijk ook Mooike en Wiske bij en ook die twee hadden er zin in. Het zaaltje was klein, maar wel met sfeer. De lunch was goed en het gezelschap (Maria en Thea) was top. En de resultaten waren ook super.

Jeugdklas teven
1U Beau Mystique’s Ying Yang (Mooike)

Jongehondenklas teven
1U
Wish Come True v. Muppy's Place

Veteranenklas teven

1U Destiny Beau v. Muppy's Place

 

Alle drie hun klasse gewonnen en daarbij nog fantastische rapporten van de keurmeester, de heer P. Roosenboom. Helemaal top.

17 oktober 2009

Het Royal Canin Symposium. Weer een mooie gelegenheid om je kennis op Kynologisch gebied te vergroten. Het thema dit jaar was "groei". Voeding, skeletopbouw, juridische aspecten, hartruis en gebitsproblemen waren enkele onderwerpen waarover gesproken werd. Zo leer je altijd wel weer iets bij.

16 oktober 2009

Bundessieger Dortmund

Keurmeester: Mevr. B. Pallasky met 59 inschrijvingen.

Openklas reuen
3 U Mylo Buffy van Muppy’s Place BdsSgr'07

Jeugdklas teven
3 U Beau Mystique’s Ying Yang (Mooike)
ZG
Wish Come True v. Muppy's Place

Kampioensklas teven

3 U Pink Lady Jazzy v. Muppy's Place

 

 

Maria, proficiat met Mooike's Broer: Beau Mystique's Ycaris > Bundesjugendsieger 2009

A busy but successful weekend

18 oktober 2009

The Youngster and veteran day of the Belgian Club (KBKFB) in Lommel. Before the show I was already excited to show my darling Destiny. Our "forever young" Oldie (all ready 10 years) loves to show herself and she walks smooth and gracefully through the ring. Besides Destiny we also had Mooike and Wish with us and they were excited too. The room was small but it had style and sphere. The lunch was all right and the company was great (Maria and Thea). And the results were fantastic. What a great day.

Youth class
1U Beau Mystique’s Ying Yang (Mooike)

Young bitches
1U
Wish Come True v. Muppy's Place

Veteran class

1U Destiny Beau v. Muppy's Place

 

All three won their class and with great reports written by the judge, Mr. P. Roosenboom. Magnificent.

17 oktober 2009

The Royal Canin Symposium. A beautiful occasion of increasing our knowledge. The topic this year was "growth". Feeding, skeleton advancement, legal aspects, heart noise and teething problems were some subjects about which were spoken. This way you always keep learning.

16 oktober 2009

Bundessieger Dortmund

Judge: Mevr. B. Pallasky with 59 entries.

Openclass dogs
3 Exc. Mylo Buffy van Muppy’s Place BdsSgr'07

Youth class
3 Exc. Beau Mystique’s Ying Yang (Mooike)
ZG
Wish Come True v. Muppy's Place

Champion class

3 Exc. Pink Lady Jazzy v. Muppy's Place

 

 

Maria, proficiat met Mooike's Broer: Beau Mystique's Ycaris > Bundesjugendsieger 2009

 

3 oktober 2009

 

Zwolle - Keurmeester: Mevr. B. Banburry (GB) met 50 inschrijvingen.

Openklas reuen
1 U / R.CAC / R. CACIB Mylo Buffy van Muppy’s Place BdsSgr'07

Babyklas teven
3 VB Yazzlin Pink van Muppy's Place

Jeugdklas teven
2 U Beau Mystique’s Ying Yang (Mooike)
U
Wish Come True v. Muppy's Place

3 oktober 2009

 

Zwolle - Judge: Mrs. B. Banburry (GB) with 50 entries.

Openclass dogs
1 Exc. / R.CAC / R. CACIB Mylo Buffy van Muppy’s Place BdsSgr'07

Babyclass bitches
3 VP Yazzlin Pink van Muppy's Place

Youth Class
2 Exc. Beau Mystique’s Ying Yang (Mooike)

Exc. Wish Come True v. Muppy's Place

 

27 September 2009

 

Maastricht-CAC-CACIB-show. Wij waren er met Wish en Mooike. En verder waren er nog Mylo en Yazzlin. Keurmeester: Mr. G. Godfrey (GB). Totaal ingeschreven: 55 Franse Bulldoggen. En we hadden weer een succesvolle dag.

De keurmeester besloot om eerst alle baby's en puppy's te keuren. Dus zowel reuen als teven. Daarom was al snel Yazzlin aan de beurt. Mallotig (en lief) op tafel, maar verder showt ze prachtig mooi. En dat was niet zonder resultaat.

Daarna dan toch maar het vervolg van de reuen. Mylo showde prima, was alert en liep weer fantastisch. En ook hij had een prima resultaat.

Wish was een beetje onrustig. Het lijkt er steeds meer op dat het geen goed idee is als ze samen met Mooike in dezelfde ring staat. Dan wil ze toch naar Mooike toe. Mooike zelf showde weer geweldig en maakte ook op deze keurmeester indruk. En met haar 10 maanden haalde ze een geweldig resultaat.

De resultaten van vandaag:

 

Babyklasse teven - 2 VB - Yazzlin Pink v. Muppy's Place

Openklasse reuen - 2 U - Mylo Buffy v. Muppy's Place

Jeugdklas teven - ZG - Wish Come True v. Muppy's Place

Jeugdklas teven - 1 U - J.CAC + R.CAC - Beau Mystique's Ying Yang (Mooike)

 

27 September 2009

 

Maastricht-CAC-CACIB-show. We went with Wish and Mooike. And also Mylo and Yazzlin were there. Judge was Mr. G. Godfrey from the United Kingdom. And we had a total of 55 entries. This show was again a great success.

The judge had decided to judge all baby's and puppy's. Males as well as females. That is why Yazzlin had to enter the ring quickly. She is a bit of a clown (and adorable) on the table, but on the ground she shows wonderful. And for that she achieved a great result.

After that the judge went on with the males. Mylo showed fine, was in shape and walked just fine. En he got a good result as well.

Wish was a bit restless. It seems it doesn't work well with Wish and Mooike in the same group. Wish want to play with Mooike. But our lovely Mooike showed wonderful and made a great impression on the judge. And on the age of 10 months she got a great result.

The results of this day:

 

Baby class bitches - 2 VP - Yazzlin Pink v. Muppy's Place

Open class dogs - 2 Ex - Mylo Buffy v. Muppy's Place

Youth class bitches - VG - Wish Come True v. Muppy's Place

Youth class bitches - 1 Ex - Y.CAC + R.CAC - Beau Mystique's Ying Yang (Mooike)

 

 

Ed en Annet  - Jerry en Astrid - Maria en Danny ... van harte proficiat / Jerry, bedankt voor de foto's.

13 September 2009

 

De Jongehondendag van de HBC. Altijd een leuke show vanwege de vele jonge bulletjes en de ontspannen sfeer. Extra leuk omdat we een reünie hadden van de pups van Madonna en Pink Lady. Ze waren er niet allemaal, maar toch wel het grootste deel. Het was dus een drukke maar gezellige groep bij elkaar. En er kon veel geknuffeld en bijgepraat worden. Echt gaaf om al die muppypuppen bij elkaar te zien.

Er werd natuurlijk ook geshowd. En dat was voor de meeste nog een beetje onwennig. Maar al bij al, liep het toch goed en allemaal kregen ze mooie rapporten. Extra leuk waren de resultaten van de pups van Pink. Op één na allemaal geplaatst. En Yannick werd zelfs beste reu. Wie had dat kunnen denken. En ons Mooike won de jeugdklasse. Dus weer een heel succesvolle dag. Allemaal van harte proficiat.

Baasjes van Xservio, Xsören en Yannick en van Xantia en Xahlia; top dat jullie er bij waren. Zo was het echt een feest, waar we van hebben genoten. Bedankt. Astrid en Jerry, proficiat met de mooie 3e plaats van Yazzlin. Het was weer gezellie. Tessa en Andrea, tof dat jullie weer geholpen hebben met het showen. Andrea, knap gedaan met Yadore. Thanks.

En Maria, proficiat met Mooike en met de andere kindjes van Beau Mystique. Jij hebt het ook weer super gedaan. Het was echt een geweldige dag.

De geplaatste bulletjes:

1e in babyklasse en de beste reu: Yannick Enzo v. Muppy's Place

2e in babyklasse reuen: Yarno Enzo v. Muppy's Place

3e in babyklasse teven: Yazzlin Pink v. Muppy's Place

4e in babyklasse teven: Yadore Pink v. Muppy's Place

en

1e in jeugdklas teven: Beau Mystique's Ying Yang (Mooike)

 

 

Dit was ook de laatste show voor Yarno in Nederland, want hij ging later op de dag met zijn nieuwe baasjes naar Italië. We zullen hem wel missen, die lieve kerel.

 

13 September 2009

 

The Youngsterday of the HBC. Always a fun show with a lot of very young Frenchies (up to 18 months). This time we also had a reunion of the litters of Madonna and Pink Lady. The group was not complete, but we had most of them. It was crowded but also a lot of fun. Great to see these children together and to cuddle and enjoy the people.

But don't forget the show. For some it was a bit uneasy, but it went well and all got very nice reports. Especially the children of Pink Lady did very well. four of the five were selected and placed. And Yannick became best male. What a great result. Our Mooike put on the topping, by becoming first in the Youth class. It was a great successful day. Congratulations to all. We wish the thank all owners of the puppy's (Xservio, Xsören, Yannick, Xantia and Xahlia) for being there and making it a special day.

Astrid and Jerry, congratulations with Yazzlin and Breezer and thanks for your support. Tessa and Andrea, helpful as ever. Andrea, you did great with Yadore. Maria, congratulations with Mooike and with all the results of your puppy's. Great results. In total it was a great day.

List of selected Youngsters:

1st in baby class and best male: Yannick Enzo v. Muppy's Place

2nd in baby class dogs: Yarno Enzo v. Muppy's Place

3rd in baby class bitches: Yazzlin Pink v. Muppy's Place

4rd in baby class bitches: Yadore Pink v. Muppy's Place

and

1st in Youth class bitches: Beau Mystique's Ying Yang (Mooike)

 

 

After this show we had to say goodbye to Yarno. He went with his new owner to Italy. Donatella, congratulations with your results. We wish you much luck, happiness and success with Yarno. We will follow his every move.

Good luck...arrivederci.

 

6 September 2009

De Jubileumshow van de Duitse Club voor de Franse Bulldog. De IKFB viert haar 100 jarig bestaan in 2009. En hun hoogtepunt was de Jubileumshow op het Jachtkasteel Kranichstein. Op 5 september 's avonds hebben we gezamenlijk een feestavond beleefd in dit Jachtkasteel. En op zondag was er de show met 290 ingeschreven Franse Bulldoggen. We hadden Wish en Mooike voor de Jeugdklas en Pink Lady voor de Kampioensklas. Ook hadden we de drie baby's bij voor wat extra oefening.

Ze hebben het allemaal goed gedaan. Pink stond in een klasse van 13 kampioenen en kreeg een uitmuntend. Het was spannend bij de selectie, want ze bleef lang staan. Maar net als de laatste "5e", werd ze net niet uitgeselecteerd. Wish en Mooike kregen ook allebei een uitmuntend, maar hier werd Mooike (Beau Mystique's Ying Yang) wel uitgeselecteerd. En in de erering liet ze zich mooi showen en werd ze 3e (42 ingeschreven in de Jeugdklasse).

De baby's werden niet officieel gekeurd, maar in Duitsland worden ze "beschreven". Een genodigde keurt dan de baby's, maakt een kort rapport en daarna worden er alsnog 4 geplaatst. Hierbij werd Yarno als 3e geplaatst. Het is al een echt natuurtalent.

Het was een bijzonder evenement, en een leuk en een succesvol weekend.

 

6th of September 2009

The jubilee show of the German club for the French bulldog. The IKFB celebrates its 100  Year existence in 2009. And their peak was the jubilee show on the Hunting castle Kranichstein. On the 5th of September in the evening we had a party on the Hunting castle. And on Sunday there was the show with 290 registered French Bulldogs. We had Wish and Mooike for the youth class and Pink Lady for the champion class. Also we had the three baby's with us for some extra exercise.

They all have done well. Pink stood in a class of 13 champions and got excellent. It was exciting at the selection, because she continued to stay for a long time. But just as the last "5th" , she did not become selected for the final. Wish and Mooike also got excellent, but in this group Mooike (Beau Mystique' s Ying Yang), became selected for the final. And in the honorary ring she showed herself perfectly and became 3rd (with 42 registered French Bulldogs in the youth class). Baby' s were not judged officially, but in Germany they got an unofficial judging. A special guest judges the baby' s, she makes a short report and afterwards 4 baby's will be selected. Yarno became placed as 3rd. He is already a real natural showdog. 

It was a special event, and a nice and successful weekend

5 en 6 September 2006

Yazzlin Pink v. Muppy's Place (van Astrid en Jerry) heeft super gepresteerd dit weekend. Twee clubmatches op 2 dagen. In Meppel bij mw. De Vries-Hoogland werd ze 1e met Veelbelovend. En bij de KC Flevoland kreeg ze dit ook bij dhr. Dick Baars en daar werd ze zelfs 3e Beste Baby in de Eindkeuring van de 19 beste baby's. Helemaal top. Astrid en Jerry, van harte proficiat met deze prachtige resultaten.

 

5 & 6 September 2009

Yazzlin Pink v. Muppy's Place (owned by Astrid Meesters and Jerry de Vries) has done great on two clubmatches this weekend. On a show in Meppel with Mrs. de Vries-Hoogland as judge, she was placed 1st with Very Promising. And on the Clubmatch of the KC Flevoland with judge Mr. Dick Baars, she was 1st with Very promising as well. But now she also became 3rd in the Honouree Ring in a group of 19 best baby's. What a great result. Congratulations to Astrid and Jerry with these achievements.

 

23 augustus 2009

De vakantieperiode is weer voorbij en ook is het tijd om eens met de pups te oefenen. Ook de pubers hebben wel zin in een uitstapje. Redenen genoeg om aan een Clubmatch van de KC Zaanstreek deel te nemen. Maar een heel voorname reden was het feit dat daar dit jaar de Franse Bulldog was uitgekozen voor de “Ras-special”.  Het was een mooie zomerse dag met weer bekende bullenliefhebbers. Extra leuk was dat Maria er was. En Astrid en Jerry met Yazzlin. Een extra verrassing was Annelies met Whopper. Om er maar meteen een dolle boel van te maken, hadden we zes bullen bij. Drie baby’s (Yarno, Ymani en Yadore), en drie pubers (nou ja, 1 volwassen puber dan) namelijk Mooike, Wish Come True en Pink Lady. En we hadden ook nog twee koppels ingeschreven.

De reuen werden gekeurd door mevr. Pamela Runderkamp aan het begin van de dag. Yarno mocht dus meteen de ring in. Toch spannend, zo voor de allereerste keer (afgelopen week had ik pas voor het eerst lopen aan een riem geleerd). Maar het was voor hem helemaal niet spannend (zo leek het). Yarno ging relaxt de ring door. Liet zich goed bekijken en had het verder prima naar zijn zin. Uitslag: Yarno Enzo v. Muppy’s Place wordt 2e in de babyklasse reuen. Net achter Beau Mystique’s Zhivago van Maria (een achterkleinkind van onze Harlequin). De “verrassingsact” van Whopper Mylo v. Muppy’s Place had ook nog een mooie toegift, want hij werd 2e in de Jeugdklas (achter Breezer van Astrid die uiteindelijk beste reu werd) met een heel mooie rapport. Annelies bedankt en proficiat.

Toen kregen we een “pauze”, want de teven zouden pas later door mevr. Wil de Vries-Hoogland gekeurd worden. Tussendoor mochten we nog met alle bullen de ring in, vanwege de toelichting op de Franse Bulldog als ras van de dag. De heer Dick Baars vertelde wat belangrijke punten over het ras die met voorbeelden uit de groep extra werden belicht.

Redelijk kort daarna mochten we dus met de teven beginnen. Natuurlijk eerst de baby’s. Hierbij nog even een bedankje voor Tessa voor haar hulp op deze dag. Zij ging met Ymani de ring en ik zelf met Yadore. Astrid liep met Yazzlin en Maria met Zingara (een achterkleinkind van onze Harlequin).

Hier werd Yadore 1e en Yazzlin werd 4e. Ymani werd niet geplaatst. De puppyklas werd gewonnen door ons Mooike (Beau Mystique’s Ying Yang. Wish Come True v. Muppy’s Place werd 1e in de Jeugdklas. En last but not least. Onze volwassen puber Pink Lady Jazzy v. Muppy’s Place werd 2e in de open klas.

Al bij al hele mooie resultaten, maar we waren er nog niet. We kregen ook nog de koppelklasse. Astrid liep met Yarno en Wish (en die deden het prima samen). Els moest het nog even overnemen, omdat Astrid met Breezer nog opmoest voor beste van het ras. Ik zelf liep met Pink en Yadore en dat ging ook best goed. We werden niet uitgeselecteerd, maar het was erg leuk om te doen.

Alle beste baby’s en alle beste puppy’s (zowel reu als teef) moesten op het eind de erering in. Daar werd bepaald (als er een reu en teef waren), wie als beste baby van het ras mee mocht doen voor de beste baby van de show. In dit geval was het Yadore versus Zhivago. Yadore mocht blijven staan, maar werd uiteindelijk niet geplaatst. Hoe dan ook, echt goed gedaan. Bij de puppy’s moest Yingyang (Mooike) het opnemen tegen broer Ycaris (Igor). Mooike mocht blijven staan voor de eindplaatsing. Ze werd daarna ook uitgeselecteerd en uiteindelijk door mevr. Pamela Runderkamp aangewezen als de Beste Puppy van de show.

De dag was al top, maar dit was helemaal geweldig. De bullen hebben het prima gedaan, en wij zijn vooral trots op de kleintjes. Het ging goed onderweg, goed op de hele dag en goed met het showen. Echt een topdag.

Maria het was weer top. Astrid en Jerry, bedankt voor de gezelligheid, de hulp en de foto’s.  Tessa, bedankt voor de hulp.

En allemaal proficiat met de behaalde resultaten.

 

23rd of August 2009

 

The holiday period is over and also it is time to practice with the puppies. Also the adolescents would like a trip. Reasons enough to take part in the Clubmatch of the KC Zaanstreek. But a very important reason was the fact that this year the French bulldog had been selected breed-special. It was a beautiful summery day with many Frenchie-lovers. Extra nice that Maria was there. And also  Astrid and Jerry with Yazzlin. An extra surprise was Annelies with Whopper. To make the party complete, we had 6 of our Frenchies with us. Three babies (Yarno, Ymani and Yadore), and three adolescents (maybe 1 adult adolescent), Mooike, Wish Come True and Pink Lady. And we also had entered two couple-classes.

 

The males were judged by mrs. Pamela Runderkamp at the beginning of the day. Yarno could therefore enter the ring immediately. It was very exciting, this way for the very first time (I just practiced walking at a leach a few days before). But Yarno was very relaxed and showed very well. The judge could examine him very well and he seemed to like it in the ring. Result: Yarno Enzo v. Muppy Place become second in the baby class males. Just behind Beau Mystique Zhivago van Maria (a great-grandchild of our Harlequin). The surprise act of Whopper Mylo v. Muppy Place had also a beautiful encore, because he became 2nd in the youth class (behind Breezer of Astrid who even became Best Male) with a very beautiful report. Annelies thanks and congratulations.

 

Then we got a break, the bitches would later be judged by mevr. Wil Vries-Hoogland. Inbetween, we had to enter the ring, because of the explanation on the French bulldog with all French Bulldogs as the breed of the day. Mr Dick Baars told what important information about the breed which was extra examined with examples from the group. Shortly  after this we could start with the bitches. Of course to begin with the baby’s. Thank you Tessa for your help on this day. She went with Ymani in the ring and I walked with Yadore. Astrid showed with Yazzlin and Maria with Zingara (a great-grandchild of our Harlequin).
Yadore became first in babyclass and Yazzlin became 4th. Ymani was not placed. The puppy class was won by our Mooike (Beau Mystique Ying Yang). Wish Come True v. Muppy Place became 1st in the youth class. And last but not least. Our adult adolescent Pink Lady Jazzy v. Muppy Place became 2nd in the open class. These were all beautiful results, but we were there not yet.

First we went to the final ring for the couples/brass class. Astrid showed Yarno and Wish (and those put together it very well). Els had to take it over, because Astrid with Breezer had to go to another ring for competing for Best of Breed. I myself showed Pink and Yadore and that went also very nice. We did not become selected, but it was fun to participate with the couples. All best baby’s and all best puppy’s (both dog and bitch) had to go in the final into the honorary ring. There it was stipulated (if there were a dog and bitch), which would be best baby of the breed to go on participating for the best baby of the show. In this case it was Yadore versus Zhivago. Yadore could stay in the ring, but was not selected in the final placing. Anyhow, real well done

 

In the puppyclass Yingyang (Mooike) was placed against brother Ycaris (Igor). Mooike was selected for the final round. Then after that she got selected for the final round and in the end mevr. Pamela Runderkamp appointed her as best puppy of the show. The day was already great, but this was superb. All the Frenchies have done very well, and we were especially proud of the baby’s. It went well underway, well on the complete day and well with showing. Really a wonderful day. Maria it was another great day.. Astrid and Jerry, thanks for being there, for helping and for the pictures. Tessa, thank for your help. And all congratulations with the achieved results.

 

Summary:

Dogs

Babyclass: 2nd = Yarno Enzo v. Muppy’s Place

Youthclass: 2nd = Whopper Mylo v. Muppy’s Place

Bitches

Babyclass: 1st = Yadore Pink v. Muppy’s Place

Babyclass: 4th = Ymani Pink v. Muppy’s Place

Puppyclass: 1st = Beau Mystique’s Ying Yang (Mooike), and Best Puppy in Show

Youthclass: 1st = Wish Come True v. Muppy’s Place

Open class: 2nd = Pink Lady Jazzy v. Muppy’s Place

05 juli 2009


Locatie: Sportpark Bandert te Echt (Buitenshow) met Keurmeester Dhr. B. Bosch (NL)
Aantal inschrijvingen: 60 Franse Bulldoggen. Met weer hele mooie resultaten:

 

Open klasse reuen:  1 U - Mylo Buffy van Muppy’s Place

Puppy klasse teven: 1 VB - Beau Mystique’s Ying Yang (Mooike)

Jeugd klasse teven: 2 U - Wish Come True van Muppy's Place

Veteranenklasse teven: 1 U - 3e beste veteraan in show - Destiny Beau v. Muppy's Place

 

5th of July 2009

 

Location: Sporting centre in Echt (outdoor show) with judge Mr. Bas Bosch

Amount of entries: 60. With again some great results:

 

Open class dogs: 1 Exc - Mylo Buffy van Muppy’s Place

Puppy class bitches: 1 VP - Beau Mystique’s Ying Yang (Mooike)

Youth class bitches: 2 Exc - Wish Come True van Muppy's Place

Veteran class: 1 Exc. - 3rd Best Veteran in Show - Destiny Beau v. Muppy's Place

30 mei 2009


Locatie: Rijnhal te Arnhem, Keurmeester: Dhr. D.J. Baars (NL)
Aantal inschrijvingen: 41

Weer een succesvolle show. De eerste grote show voor Mooike met een superresultaat. En ook Wish en Mylo hebben weer goed gepresteerd.

Open klasse reuen: 1 U - Mylo Buffy van Muppy’s Place BdsSgr'07

Puppy klasse teven: 1 VB / Beste pup - Beau Mystique’s Ying Yang (Mooike)

Jeugd klasse teven: 3 U - Wish Come True van Muppy's Place
 

30th May 2009


Location: Rijnhal in Arnhem, judge: Mr. D.J. Baars (NL)
Amount of entries: 41

Another succesful show. The first big show for Mooike and she did great. Alsok Wish and Mylo have achieved great results.

Open class dogs: 1 Exc - Mylo Buffy van Muppy’s Place BdsSgr'07

Puppy class bitches: 1 VP / Best puppy - Beau Mystique’s Ying Yang (Mooike)

Youth class bitches: 3 Exc - Wish Come True van Muppy's Place

 

Pups geboren op 29 april 2009

5 pups, allemaal fawn, 3 reuen en 2 teven

 

The Puppy's are born: 29 April 2009

5 in total, all fawn, 3 males and 2 females

Sandro Mylo v. Muppy’s Place

mated with:

Madonna Buffy v. Muppy's Place

26 april 2009

IHA Viana do Castelo (Portugal)

Kampioens Ibo-Frenchie vom Künigelberg (zoon van Mac Buffy v. Muppy's Place) werd 1 Uitmuntend, CAC, CACIB, BoB, Best of group !! en werd hiermee tevens ook Internationaal Kampioen (eigenaar Aviles/Fritthum)

We willen Alfonso Aviles (handler/eigenaar) en Johanna Fritthum (fokker/eigenaar) feliciteren met dit geweldige resultaat.

 

IHA Viana do Castelo (Portugal)

Champion Ibo-Frenchie vom Künigelberg (son of Mac Buffy v. Muppy's Place) Exc1, CAC, CACIB, BoB, Best of group !! and got awarded the title International Champion (owner Aviles/Fritthum)

We wish to congratulate Alfonso Aviles (ahdnler/owner) and Johanna Fritthum (breeder/owner) with this great succes.

 

19 april 2009

 

De kampioenschapsclubmatch is zeer succesvol verlopen. Al onze bullen en door ons gefokte bullen zijn geplaatst. Ik heb ook nog met Wayne bij de reuen meegelopen en hij deed het weer super. Maar we zijn trots op ze allemaal.

onze dames:

Beau Mystique's Ying Yang (Mooike) - babyklasse (15 inschrijvingen) - 4 VB
Wish Come True v. Muppy's Place - jeugdklasse (27) - 3 U
Destiny Beau v. Muppy's Place - veteranenklasse (3) - 2 U
reuen:
Mylo Buffy v. Muppy's Place - openklasse (10) - 2 U
Wayne Mylo v. Muppy's Place - jeugdklasse (19) - 2 U
Woodley Mylo v. Muppy's Place - jeugdklasse (19) - 4 U

 

 

 

The Championshipclubmatch was very successful for Muppy's Place. Al of our Frenchies and the Frenchies bred by us were placed.  I also competed with Wayne with other male-bully's and he did great. But we are proud of all of them.

our ladies:

Beau Mystique's Ying Yang (Mooike) - baby class (15 entry's) - 4 VP
Wish Come True v. Muppy's Place - youth class (27) - 3 Exc.
Destiny Beau v. Muppy's Place - veteran class (3) - 2 Exc.
males:

Mylo Buffy v. Muppy's Place - open class (10) - 2 Exc.
Wayne Mylo v. Muppy's Place - youth class (19) - 2 Exc.
Woodley Mylo v. Muppy's Place - youth class (19) - 4 Exc.

 

22 februari 2009

Op de show in Hoogstraaten (België) hebben we voor het eerst (op verzoek van de eigenaar) Wayne Mylo v. Muppy's Place geshowd. We vinden dat Wayne er als pup al geweldig uitziet en zich ook uitstekend gedraagt. Hij is lief, aandachtig en enthousiast. Ik vond het geweldig om met hem door de ring te gaan. Wayne showde ook geweldig. Hij werd beste puppy reu en beste Franse Bulldog puppy. Daarom mocht hij later op de dag ook de erering in. Daar heeft Wilfred hem zelf geshowd en met een uitmuntend resultaat. Wayne werd 3e Beste Puppy in Show. Wat een topprestatie voor z'n eerste show.

 

 

 

On the exhibition in Hoogstraaten in Belgium, we showed (on request of the owners) Wayne Mylo v. Muppy's Place for the first time. Our opinion is that Mylo looks great even as a puppy. En he behaves very well. Hij is gentle, focussed en very enthousiastic. I loved to show him. And Wayne showed himself very well. He became best male Puppy and even the best French Bulldog puppy. Because of that, he was entered in the honorary ring later that day. With all best breed puppy's. Wilfred showed Wayne himself. And with a great result. Wayne became 3th Best Puppy in Show. What a great achievement for his very first show.

8 februari 2009

 

De show in Eindhoven had meer leuke kanten dan alleen de resultaten. De Franse Bulldog hoorde tot de top drie rassen qua inschrijvingen. En over die drie rassen werd een artikel geplaatst in het Eindhovens Dagblad. Zondag kregen we de krant te zien. Met een foto van Pink op de voorkant en een grote foto op de middenpagina's. Daarnaast nog een stukje interview met Peggy die ook nog op de foto staat met Romy en Unica (Unica is een kind van Harlequin Babe v. Muppy's Place). Super om ze daar in het dagblad te zien staan.

Maar de dag had meer leuks in petto. Het was sowieso heel gezellig met ons groepje bij elkaar. Maar Pink en Wish hebben ook goede resultaten behaald. En dat was heel prettig gezien de enorm strenge keuring. Wish werd beste Franse Bulldog puppy. En Pink Lady werd 1 U in de Kampioensklasse en kreeg op het eind het R.CAC en het CACIB. Maar het werd nog mooier. Wish Come True mocht later op de dag de erering nog in. Door Mevr. Runderkamp werd ze uitgeselecteerd en uiteindelijk als 4e beste puppy in show geplaatst. En daar zijn we enorm trots op. Al bij al een geweldige dag.

 

We had a great time on the exhibition in Eindhoven. Not only because of the results. The French Bulldog was the number 2 of most popular dogs in this show. From the top three was a big item in the Eindhovens Journal. On the FrontPage a picture of Pink as intro. And on the middle pages a big picture from Pink as accessory to the article about the French Bulldog. Also there had been an interview with Peggy, who is on the other picture with Romy and Unica (Unica is a daughter of Harlequin Babe v. Muppy's Place). Great to see them in this newspaper.

But we had more fun going on that day. We had a pleasant time with our friends. But also great results for Pink and Wish. And that was very pleasant because the judge was very strict. Wish became best French Bulldog Puppy. And Pink Lady became 1th Excellent in Champion class and got also the R.CAC and CACIB. But it became even better. Wish Come True went in to the honouree ring later that day. She was selected by Mrs.. P. Runderkamp and placed as 4th Best Puppy in Show. And we are very proud of that. What a great day. 

 

Start ] Omhoog ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan muppysplace@gmail.com
Copyright © 2009 Franse Bulldoggenkennel "v. Muppy's Place"
Laatst bijgewerkt: 04 januari 2020